Warmińsko-Mazurski Zwiazek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie

18 luty 2017 Ostróda egzamin na patent strzelecki

Egzaminy - Szkolenia

W dniu 18 lutego 2017r. (sobota) o godz. 10,oo w Ostródzie, w siedzibie Klubu Strzeleckiego GARDA  przy ul. Jana III Sobieskiego 9 pok. 208 (budynek Wydziału Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostródzie) odbędzie się egzamin na patent strzelecki.


Na miejscu będzie obecny lekarz medycyny sportowej ......

Nowe władze PZSS wybrane

InneW dniu 28.01.2017r. w Bydgoszczy, na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZSS zostały wybrane nowe władze Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. szczegpóły są na stronie internetowej PZSS (KLIKNIJ).

Kurs instruktorów strzelectwa PZSS

Egzaminy - Szkolenia
Warmińsko–Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie organizuje kursy instruktora strzelectwa sportowego PZSS i prowadzących strzelanie PZSS.

Termin: koniec lutego, marzec i kwiecień 2017 r. Terminy zostaną wkrótce uszczegółowione. Uwaga: ..........................

Uchwały Zarządu z 14.01.2017r. i zwołanie Walnego Zebrania Delegatów WMZSS na 4.03.2017r.

Inne

W dniu 14.01.2017r., po zakończeniu Walnego Zebrania Delegatów WMZSS i uchwaleniu nowego Statutu WMZSS z 14.01.2017r., odbyło się posiedzenie zarządu WMZSS, na którym podjęto uchwałę o treści następującej: ………………

Walne Zebranie Delegatów 14.01.2017r.

InneW dniu 14.01.2017r. w Olsztynie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Warmińsko - Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego, na którym dokonano zmiany Statutu WMZSS podejmując uchwałę o treści: .............

Plebiscyt

Gazeta Olsztyńska prowadzi plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca(KLIKNIJ)


W kategorii 8. Sportowy Talent Roku znajduje się rzeczywisty talent strzelecki – Maciej Kowalewicz (strzelectwo Gwardia Olsztyn). Chłopak jest obecnie na drugim miejscu w plebiscycie. Zasługuje w pełni na poparcie – w 2016 trzykrotnie poprawił Rekord Polski w karabinie !!!!!!!


Głosować na młodego Maćka można wysyłając SMS o treści GO.STR.22 na numer 7248 (koszt 2,46 zł zt VAT za SMS).


Głosowanie kończy się 9 lutego 2017r.

Ilość licencji zawodniczych w klubach

Inne

Według danych Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (pismo L.dz. 453/2016 z 15.07.2016r.) w roku 2016 liczba licencji zawodniczych przyznana członkom klubów zrzeszonych w Warmińsko Mazurskim Związku Strzelectwa przedstawiała się następująco (stan na 30.06.2016): ..................

 

ŚWIĘTA

InneWESOŁYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT
ORAZ
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU
życzą WSZYSTKIM
ZARZĄD WMZSS i KOMISJA REWIZYJNA

14.01.2017r. Olsztyn - Walne Zebranie Delegatów WMZSS

Posiedzenia Zarządu

Uchwała nr 1/2016.10.06

Zarząd WMZSS w Olsztynie na posiedzeniu w dniu 6 października 2016r., na zasadzie § 24 oraz § 27 pkt 7 Statutu WMZSS postanowił zwołać sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Delegatów Warmińsko – Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego na dzień 14 stycznia 2017r. (sobota) o godz. 11,oo w pierwszym terminie, a przy braku kworum o godzinie 11,15 w drugim terminie w siedzibie MPK Sp. z o.o. w Olsztynie przy ul. Kołobrzeskiej 40 z planowanym następującym porządkiem obrad: ..............................

Licencje sędziowskie

Inne

Kolegium Sędziów Warmińsko Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Olsztynie przypomina Sędziom Strzelectwa Sportowego, że w terminie do 15-go grudnia należy złożyć: „Wnioski o przedłużenie ważności licencji sędziowskiej do 2020 roku:” do wniosku załączyć zdjęcia, ksero karty pracy sędziego, dowód wniesienia opłaty za wydrukowanie licencji.

Licencje kl. III i II zgodnie z instrukcją PZSS .........................

10.12.2016 Ostróda egzamn na patent strzelecki

Egzaminy - SzkoleniaEgzamin na patent strzelecki odbędzie się 10 grudnia 2016r. (sobota) od godz. 10,oo w Ostródzie w siedzibie Klubu Strzeleckiego GARDA  przy ul. Jana III Sobieskiego 9 pok. 208 (budynek Wydziału Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostródzie).
Więcej szczegółów na stronie internetowej Klubu Strzeleckiego GARDA (KLIKNIJ)

Wygenerowano w sekund: 0.02
380,664 Unikalnych wizyt